Vacatures

Voorlopig hebben we geen openstaande vacatures. 
Interesse om bij ons te werken, hier kan je spontaan solliciteren*

Join Deleye | vacatures

Interesse om bij ons te werken, maar geen gepaste vacature gevonden? Spontaan solliciteren

Word deel van ons Deleye-familie!

*Door het gebruik van ons contactformulier heeft u ons spontaan belangrijke gegevens betreffende uw persoon bezorgd, welke zullen worden opgeslagen in onze databanken. Deze informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Uw gegevens zullen enkel in het kader van de sollicitatieprocedure, de stagetermijn of in het kader van uw tewerkstelling als student gebruikt en bijgehouden worden, tenzij u na het verstrijken van voornoemde periodes bij ons wordt tewerkgesteld of uw gegevens met uw akkoord opgenomen worden in een aanwervingsreserve. In dit laatste geval worden uw gegevens maximaal 2 jaar bijgehouden.