• Meer dan 300 merken
  • Niet tevreden? Gratis terugsturen binnen 14 dagen

Disclaimer

Algemeen

NV OFT Aankoop, hierna te noemen OFT Aankoop, verleent u hierbij toegang tot deleye.be en bekult.be en nodigt u uit het aangebodene te kopen. OFT Aankoop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

OFT Aankoop spant zich in om de inhoud van deleye.be en bekult.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deleye.be/bekult.be geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met OFT Aankoop.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OFT Aankoop. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OFT Aankoop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.